Manga status:
Slice of Life
46 0 1
Wagamama Sekiyu Ouji Wo Wakarasetai
34 0 0
Hatarakimono
32 0 0
Kodomo Gakkyuu
58 0 4
Oyaji to Nyankichi
113 0 3
Saturday
81 0 3
Totodon
35 0 1
Sπ